• Tooling
  • Website
  • Platform

De missie: minder afval produceren en meer afval hergebruiken. Op het interactieve campagneplatform 100-100-100 krijgen deelnemers opdrachten en tips en ze kunnen ervaringen en inspiratie uitwisselen. Iedere gemeente of organisatie kan het concept zelf laagdrempelig toepassen. En daar is al gretig gebruik van gemaakt.

Campagne met impact

De website 100-100-100.nl vormt de basis voor de campagne. Foster ontwikkelt daarnaast per deelnemende organisatie een eigen interactief platform. Daar doen deelnemers wekelijks een opdracht die hen helpt afvalvrij te leven. Het restafval dat ze overhouden, vullen ze in op de afvalmeter op de website. Zo ervaren ze het resultaat van hun gedragsaanpassingen. Dat zorgt voor blijvende veranderingen.

Doel: bewustwording

In ruim anderhalf jaar tijd was het succesvolle initiatief de grens van 100 deelnemende gemeenten al gepasseerd. In totaal zijn er tot nu toe 28000 posts van ruim 6000 deelnemers, die op de platforms hun ervaringen delen en hun afvalscores bijhouden. En de teller loopt nog steeds op.

  • Gemiddeld daalde het restafval onder deelnemers met maar liefst 86%.
  • Uit een gedragsmeting door de RUG bleek dat deelnemende inwoners nog steeds op dezelfde manier bewust bezig zijn met hun afval.
  • De campagne heeft in veel plaatsen geleid tot nieuwe inzichten bij afvalverwerkers en producenten. Zo werken overheid, producenten en verwerkers nu in een ketenprogramma samen aan een oplossing voor de afvalstroom van luiers.

Dynamisch platform

Bij 100-100-100.nl heeft elke editie een eigen thema en eigen content. Foster ontwikkelde een generiek ASP.NET-platform voor dynamische websites die heel veel bezoekers tegelijkertijd aan kunnen. Alle posts, deelnemers en weekopdrachten worden opgeslagen in een centrale MS SQL-database. Dit levert een schat aan data op die deelnemende partijen nuttig kunnen inzetten voor verdere bewustwording.

Ook zo'n platform met impact?

100-100-100 kent zelfs internationaal succes. Na meer dan 100 gemeenten in Nederland, gaan ook 656 huishoudens in Antwerpen de uitdaging aan. Daar zijn we fier op! Heb jij ook zo’n mooie digitale uitdaging voor ons? Daar gaat ons hart sneller van kloppen! Neem dan zeker contact met ons op.